Thursday, August 25, 2011

Interview time!

Здравейте всички! Днес ще се срещнем с вдъхновяващата Диана. бг версия на интервюто - надолу в поста

Hello all! Today we meet with inspiring artist Diana.

When did you first started making art?

I was born in the family of painters. I grew up in this atmosphere with brush, pencil and canvas. The Louvre have some of my grandfather’s paintings. Many years later my daughter was studying and drawing in the Louvre…
I cannot imagine another way of living… I think that one can make art his whole life. It’s just a question of choice what exactly one would do.

What is the main difference between art and craft? Is there a craft without art or the opposite?

When you put your soul in your craft, it is already a piece of art. In the same time the world is full with crafters “painters”… I think it’s in the relations with the things we do. We have the power to make it craft or art.

What kinds of art do you do right now?

My soul is in the art… I love working with textile and other materials. I’m always experimenting.
Two weeks ago I moved from Bulgaria to Singapore. Everything is new and different. A whole new world… And this will lead to a whole new way of expressing myself through art.

Tell us more about the clutches you make.

Yes, I will tell you about the little official clutches. They are very inspiring for me. They take time and efforts, but the pleasure I feel while making a new plastic is unlike anything other. Many of those complex designs are not shown on the photos, they are individual orders. When I see a beautiful material I instantly get the image of the future design. And I am restless until I finish it. When I work I disappear, I’m not there – there are only inspiration and joy. I don’t know if I can put it into words… It’s difficult to explain, but that’s the truth.

Is there any other way you get inspired?

Only God is an Artist. I’m a tool in his hands. I love when God plays through me! Inspiration is everywhere. It’s in the falling leaf and in the smile of a kid. In two eyes in love and in the bright stars... in the little grass and in the flight of the eagle... and in the running wolf...

Do you use a special technology for you clutches?

The technology itself is not at all difficult. I make the design from textile and with hundreds little invisible stitches I finish it. I can guarantee its strength and long life.
We are learning all the time. There are lots of different technologies. I also use special technics in my paintings and pillows for meditation.

Thank you for this interview!

Thanks for the invite! I’ll be glad if I was of any help. I wish all our readers joy and health! And be very inspired!

Interview by Sevda


Кога и как започна да се занимаваш с изкуство?

Родена съм в семейство на художници. Израстнах в тази атмосфера с четка, молив и лист. Фондът на Лувъра притежава картини на дядо ми. Години по-късно малката ми дъщеря учи и рисува в Лувъра...
Не познавам друг начин на живот...Според мен човек може да твори целия си живот. Просто е въпрос на избор накъде ще поеме.

Според теб каква е разликата между занаят и изкуство? Има ли занаят без изкуство или обратното?

Когато човек влага душа и сърце в занаята си, то той вече е изкуство. Както и света е пълен със занаятчии „художници”... Мисля, че е въпрос на отношение към това, с което се занимаваме. И от нас зависи дали това ще е творчество или манифактура.

С какви видове изкуство или занаяти се занимаваш в момента?

Душата ми е в творчеството... Много обичам да се занимавам с текстил и други материи. Винаги експериментирам. И сега е така.
Преди две седмици се преместих от България в Сингапур. Тук всичко е ново, различно за мен. Съвсем нови усещания. Това ще породи и нов изблик на творчество...

Разкажи ни повече за чантите, които правиш.

Да, ще разкажа за малките официални чанти. Много ме вдъхновяват. Отнема време, има ръчен труд, но удоволствието, което изпитвам от създаването на една нова пластика, е неповторимо. Многобройните и сложни пластики не са показани на снимки, те са индивидуални поръчки . Когато видя някоя красива материя в мен възниква образа на бъдещата картина. И не намирам спокойствие, докато не я завърша. Когато работя, аз изчезвам, няма ме – остават само вдъхновението и радостта... Не знам дали мога да го обясня, трудно е да се разкаже, но е така.

Откъде другаде намираш вдъхновение за дизайните си?

Само Бог е Творецът. Аз съм негов инструмент. Обичам когато Бог си играе и чрез мен!
Вдъхновението е навсякъде. То е и в падащия лист от клончето и в детската усмивка. В две влюбени очи и в греещите звезди... В малката тревичка и в полета на орела... И в тичащия вълк...

Използваш ли някаква специална техника за изработка?

Самата технология не е сложна. Оформям от плата фигурата, която искам да получа, и с хиляди малки невидими бодове с игла и конец завършвам лицето на чантичката. Давам гаранция за здравина и издръжливост.
Човек се учи цял живот. Има много технологии. Аз също използвам и в картините си, и във възглавниците за медитация специални технологии.

Благодаря за интервюто!

Благодаря за поканата! Много ще се радвам ако с нещо съм била полезна. Желая на всички наши читатели радост и здраве! И много творческо вдъхновение!

Въпросите са от Севда


^Listing


^Listing


^Listing

^Listing

Tuesday, August 23, 2011

Giveaway Winner Печеливш от играта


wickedfaerie said...
I am also putting a blog button on my sidebar under Giveaways, I don't know if that counts as an entry but I like to promote blog Giveaways.

August 17, 2011 6:44 AM

Congrats!


The next Giveaway will be on September17

Следващата игра очаквайте на 17 Септември

Plamena

Wednesday, August 17, 2011

Love nature Giveaway!You can win one of a kind handmade Elf’s journal covered with own handmade paper with real plants, leafs and flowers. The inside pages are made from 100% recycled sheets.
Size: 2 / 1,5 inches

Можете да спечелите единствено по рода си мини тефтерче-изцяло ръчна изработка с корица от собствена ръчна хартия с истински растения и страници от рециклирана хартия.
Размер: 5/ 4,2 см
.

This giveaway start on Thursday august 17 and ends Wednesday august 24. Winner will be announced Thursday august 25, 2011.

Този Giveaway стартира на 17 Август- наградата ще бъде изтеглена чрез генератор за произволни числа на 24 Август и обявена на 25 Август.

This is what you have to do to participate:

1 visit my
shop and tell me what you like the most (1 entry).
2 Become a follower of our Blog and write in a comment that you did

(1 entry)
- On the left, you can see button Join this site and from there you can start following us, either publicly or privetly.
3 Promote this giveaway via Twitter or Facebook and leave the link here (1 entry)
4 Become our
Facebook fan (1 entry)

You can do all of them or just one. Each of this steps gives you an extra entry. This means that if you do all four, you can leave four comments and you have a chance of winning with each one of them.
Какво трябва да направите за да участвате :

1-посетете моето магазинче в
Етси и напишете какво харесвате най-много.
2-станете последовател на нашия блог.
3-Популяризирайте този Giveaway в Twitter или Facebook и оставете линк в коментара си.
4- станете последовател на страницата ни във
Facebook.

Всяко едно от тези условия ви носи по едно участие за наградата. Това означава че за всяко изпълнено условие трябва да оставите по един коментар и това увеличава четирикратно шанса ви да спечелите.

Don't forget to leave one comment for each entry and an e-mail address so we can contact you in case you are the lucky winner. The winner will be chosen randomly using Random.com. Each comment equals one entry. Write your e-mail address in this way:
name(at)mail(dot)com so you do not get spam in your mail.

Good Luck :)

Не забравяйте да оставите коментар за всяко ваше участие както и e-mail за да можем да се свървем с вас ако сте щастливия победител. Напишете вашият e-mail по този начин за да избегнете евентуален спам в пощата си:
name(at)mail(dot)com

Успех :)

Wednesday, August 10, 2011

Interview with Ralitza Dimtrova - zolayka

Listing

Listing

Meet one very talented girl from our team - Ralitza Dimitrova - zolayka. Her shop is right here.


Listing

Listing

Tell us about you. What are your passions and inspirations?

My name is Ralitza, I’m a single mom, meeting people maniac, working musician :-) My passions are…ops – really can’t answer this, coz I find passion and inspiration in almost everything. Sometimes getting really excited about small things, other time ignoring the whole world – everything depends on my mood.

Please tell us something about your art. Why exactly crochet?

What I expose in ETSY is just part of my world. I started to crochet for ETSY, coz lately I was knitting too much and needed something fresh for the start as a seller in ETSY. So I just picked up the crochet, but I haven’t given up on all the other things I love to do. Actually it’s hard to say why exactly crochet – just like that! Nothing special behind it :-)

In your work we can see both modern-looking and traditional designs; both colorful and monochrome compositions. It’s clear your mind is drifting in various directions. Is it difficult to experiment without losing your “signature”?

As I said before – it’s all about the mood. That’s why I’m drifting :-) The traditional designed stuff were the first my mother and aunt taught me to do, I was a little girl and I wanted to do what the women in my family are doing. So naturally – traditional knitting and crochet are the first experience. My mother’s still keeping my first knitted doily – such a free form interpretation :-) but we’re learning the whole life, aren’t we? Now , with the time it’s easier to experiment, coz I have a solid basic to start from….but still I need inspiration for to start a new project….often taking me long time to find the perfect shape that works for me. Searching through your ideas and getting the ideas completed as an item ready to show up – is the actual creating – the rest is business :-)

I would like us to talk about your tablecloths. Can you tell us something about this workmanship? How did you first started those designs?Listing

My mother and aunt were knitting these tablecloths since I was really little girl. They had a small women family business at the sea side – very successful I could tell. These tablecloths are done by following a certain pattern, often written by words and as far as I know they are very popular in Greece, Bulgaria and some parts of West Europe. I was thought to do this by the women in my family and I was very excited at the beginning but later found it kind of boring, coz you’re really not free to experiment with different shapes and designs until you were knitting these tablecloths whole your life. My aunt is making her own designs now, even being a 78 years old. To me it’s still a challenge :-) But can you imagine for these patterns to appear there must have been some really passionate lady to create them, hope one day I’ll be one of them.

What is the creative process for making those? How much time does one usually take to finish?

It all depends of the pattern, but it’s not quick knitting. The work is getting huge at some point and there are thousands of stitches to knit off. It’s not really creative, as I said above, it’s more about precision. The longer I was knitting a huge tablecloth – about 2 meters in diameter (80 inches) and it took me forever – whole month – following the pattern, trying to not get lost or do some mistake, coz raveling is a horrible thing to do :

There are a lot of flower and nature motifs in them. Why is that?

Have no idea! I guess coz flowers are beautiful. I guess coz the women making the pattern love the nature and were trying to bring the nature into the house through their creations.

Thank you very much for introducing us in this beautiful world!

You’re welcome :-)


Listing

Tuesday, August 9, 2011

Giveaway Winner Печеливш от играта


seddensky said...

http://www.etsy.com/listing/79030683/flower-bunch-duo-bobby-pins тези!! :)))

Честито! Congrats!


Следващата игра очаквайте на 17 Август

The next Giveaway will be on August 17


Violeta

Saturday, August 6, 2011

направи си сам -хартиени топки ;)


Привет. Аз съм Плами и имам магазинче в Etsy за хартиени неща http:/ /http://www.etsy.com/shop/plad
Днес ще ви покажа как да си направите хартиени топки. Ще ги наричам условно "топки" макар че не са кръгли, но май това е единствения начин да се наподоби кръгла форма чрез сгъване на хартия.

Материали:
Средновековна ножица от ръчно ковано желязо....... ..............шегувам се .


Каквато и да е ножица, дебел катрон, лепило, линия, молив, декоративна хартия, връв.

Разчертайте 20 равностранни триъгълника с ушички за залепване като следвате схемата. След това изрежете формата по външните очертания. За десен на моите хартиени топки съм избрала любимата амбалажна хартия със щампа на листа и мравки, но вие може да използвате най различни декоративни хартии, които според случая могат да бъдат с коледни мотиви, великденски и т.н. както и директно да изрисувате картона без да лепите друга хартия върху него.


Залепете избраната хартия върху изрязаната форма и затиснете листа под няколко по -тежки книги за около час. След това изрежете излишната декоративна хартия.

С помоща на линийка и нережещо острие повторете с лек натиск вътрешните очертания за да сте сигурни че след това хартията ще се сгъва на правилните места и нгънете листа по очертанията.

Пригответе си връв подходяща за вашия десен. Направете ухо за окачване в единия край, а в другия край голям възел.
И идва ред на лепилото :0. Поставете връвта в основата на два от триъгълниците и залепете ухото към срещуположния триъгълник . Възелът трябва да остане във вътрешноста на топката,така ще задържа връвта за да не се измъкне. След това залепете останалите страни.


Ако сте били достатъчно търпеливи ще получите сладки неомазани с лепило хартиени топки,....... но това е малко вероятно. Тези които виждате на снимките са старателно подредени от към единствената им неизцапана страна.
Следващия път ще се постарая повече ......... обещавам ;) !!!

Накрая идва моментът да решите какво да правите с хартиените топки......????..........Предполагам че ако сте положили всички тези усилия: рязали сте, чертали сте, няколко пъти сте залепвали за масата ,един път палецът ви към показалеца..... то ще отредите най-достойното и видно място за вашето творение....................................... защото е красиво : )


Monday, August 1, 2011

Giveaway PrettyViolets


Hello. A while ago I found out about Etsy and I loved it that same moment. At first I was just browsing and exploring all those great artists and their beautiful creations. Then I decided to give it a try and open my own Etsy shop. In fact I opened two etsy shops HelloVioleta and PrettyViolets.
Now I want to give away some beauties form the PrettyViolets shop. Here is the prize

Здравейте. Преди известно време открих Etsy и първоначално само разглеждах, възхищавах се и се наслаждавах на красотите, които хората създават и черпех вдъхновение от тях. Ако все още не сте разглеждали този сайт, веднага трябва да го направите - ще останете очаровани.
Не след дълго и аз реших да опитам с моето Etsy магазинче. Всъщност отворих си не едно, а две магазинчета HelloVioleta и PrettyViolets
Сега много искам да ви подаря нещо от моите неща. А ето я и наградaтаAll you have to do in order to win this great prize is visit my shop and let me know what your favourite item is. Leave only one comment, please. The winner will be anounced on Tuesday, August 9th
Please, make sure that you give me a way to contact you. Write your e-mail address in this way
name(at)mail(dot)com so you do not get spam in your mail.

За да бъдете включени в играта разгледайте тук и кажете кое от нещата харесвате най-много. Моля, коментирайте само по веднъж.
Победителят ще бъде избран от генератор на произволни числа на 9 Август. Моля, оставете и мейла си, за да се свържа с вас ако спечелите.Пишете мейла си по този начин name(at)mail(dot)com за да не получвате спам на пощата си.

Violeta
 
Copyright © SVETLYK | Theme by BloggerThemes & frostpress | Sponsored by BB Blogging